KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Fenrigrel Zugor
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 8 May 2015
Pages: 20
PDF File Size: 12.13 Mb
ePub File Size: 13.15 Mb
ISBN: 327-8-74534-371-6
Downloads: 66213
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bralrajas

Volgens bovenstaande impulsstelling kan men opschrijven:.

Men noemt dit een inertiaalstelsel. Daardoor is het duidelijk dat voor m 2 de kracht D 1 op de bovenkant en D 2 op de onderkant aangrijpt, dat W 1 afhangt van D 1 en W 2 van D 2.

Het is dus niet E p aardopp. Van deze laatste uitdrukking bestaat een speciaal geval. You learn to describe the motion mathematically, by analyzing forces and setting up the relevant equations. De dynamica is de studie van de oorzaken van een beweging. Dat moet normaal oplosbaar zijn. Hun invloed wordt dus verwaarloosbaar bij zeer kleine interactietijden. Voor de berekening zal in twee dimensies gewerkt worden. Meer recent is de slinger van Atwood Dit is een kwadratische vergelijking in x.

You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. Uit de eerste definitie wordt de eenheid voor stoot en hoeveelheid van beweging afgeleid als Newton.

De kracht tussen de voorwerpen is daarbij alleen functie van de afstand tussen de voorwerpen, d. Bij kleine hoeksnelheid zal a n klein zijn, zodat er een druk D nodig is om de veelhoek te sluiten. Dikwijls ziet men schetsen waarbij alle krachten vertrekkend vanuit het massacentrum getekend worden.

Mmechanica is een middel om de valversnelling g te meten via een sterk vertraagde valbeweging. Telt men beide vergelijkingen lid aan lid op dan verdwijnt D eruit en bekomt men S:. The following other wikis use this file: Een grafiek van de beweging in deze faseruimte kan veel leren over de stabiliteit van een beweging of over de gebieden waarbuiten een beweging onstabiel wordt of zelfs chaotisch kan worden.

  CDP 312R PDF

Als een kracht loodrecht staat op de baan van een massa, dan zal die massa ook een versnelling krijgen die loodrecht staat op die baan tweede wet van Newton.

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen. Image title Author H. Wanneer een smid zijn hamer losjes op het aambeeld laat neerkomen en terug opwippen, is de klassiekw enkele honderdsten van een seconde.

Bij een cirkel is dit kromtemiddelpunt gewoon het middelpunt van de cirkel. De volgende vergelijking levert een eerste benadering voor het aangrijpingspunt, met r in en r uit de positie van het zwaartepunt van de doorsneden A en B:. Men ziet dat door het scalair product in de berekening van de arbeid geleverd door de kracht, die kracht dan ook geen arbeid levert. De krachten op beide uiteinden van de staaf moeten in de richting van de staaf liggen, even groot zijn maar met tegengestelde zin.

Categorie:Klassieke mechanica

Dit is een typische vraagstelling voor behoud van energie, voor zover alle verbindingen ideaal zijn en alle krachten die arbeid leveren aan of onttrekken uit het systeem, potentiaalkrachten zijn.

Dit is in de twee volgende figuren te zien. Hiermede geeft men aan dat de kracht mechaniva de wand op de bal steeds loodrecht op de wand zal staan. Met de formule voor de snelheid in functie van de positie zie remweg.

De formule geeft de kracht op de uitlaatgassen. Zijn werk was reeds voorbereid door Galileo Galilei met zijn grondige studie van de vrije val als eenparig versnelde beweging en de conclusie dat een horizontale beweging kan doorgaan met een minimum aan energieverlies.

  KRISTIANOVA LEGENDA PDF

Het eigen gewicht van de deflector is N. Aan het eind van het college zal ook het Hamilton-formalisme worden ingevoerd. Snelheid voor de botsing: Een man op een hangend platform trekt zichzelf omhoog. Het plankje zal daardoor beginnen draaien. Een eenvoudig voorbeeld is het water in een beek dat trager stroomt tegen de zijkant dan in het midden. Het is het gewicht van B dat de zaak in beweging brengt.

Bachelor Natuurkunde en Sterrenkunde. Als men zo schuin projecteert krijgt men twee vergelijkingen met telkens maar 1 onbekende. De wrijvingskracht die aangrijpt op de grond en de wrijvingskracht die aangrijpt op de kist vormen een actie-reactiekoppel. You may select the license of your choice.

Klassieke mechanica

De tweede wet van Newton is zeer logisch: De verplaatsingen van beide uiteinden in de richting van de staaf moeten echter dezelfde zijn, want anders zou de lengte van de staaf veranderen. Dan kijkt men alleen naar de zin van de vector t.

Normaal gesproken zal men een ijking uitvoeren door:. In de praktijk bepaalt men best deze som in beide posities, liever dan de afzonderlijke verschillen:. Stijgt de hoeksnelheid nog verder, dan zou D naar beneden gericht moeten zijn om de bol op de kegel te houden. Om dat uit te rekenen moet men het aangrijpingspunt kennen. De mogelijkheden om geen arbeid te hebben zijn dan ofwel geen verplaatsing bv. Uiteindelijk zal het schaaltje stoppen, maar dan ogenblikkelijk terug naar boven versnellen.

Men schrijft weer de totale energie op in de begin- en eindsituatie en stelt die aan elkaar gelijk.