DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Sashicage Naktilar
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 16 May 2007
Pages: 222
PDF File Size: 13.29 Mb
ePub File Size: 6.52 Mb
ISBN: 607-5-69928-758-9
Downloads: 86491
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakataxe

Desemnarea executorului testamentar se poate face numai prin testament, dupa 47 IN acelasi sens, Fr. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor sunt reglementate in prezente prin Legea nr.

Aceasta incapacitate se bazeaza pe o prezumtie absoluta de abuz de influienta. Predecesul legatarului fata de testator art. Acest moment poate fi cel al inregistrarii, in cazul celor supuse inregistrarii, ori de la data actului de dispozitie care le infiinteaza sau de la data recunoasterii sau infiintarii lor sau aceea a indeplinirii altei cerinte a legii.

De aici rezulta o serie de consecinte atit in ce priveste actul de instrainare cit si ran ce priveste legatul ce astfel se revoca. Clasificarea legatelor in functie de obiectul lor.

In cazul in care cele doua dispozitii sunt cuprinse in acealasi testament ele se executa concomitent, caci legatul se poate imparti intre cei doi legatari indicati. Ceea ce este caracteristic legatului cu titlu universal, la fel ca in cazul celui universal este vocatia legatarului la o fractiune din mostenire iar nu emolumentul cules. Fratii si surorile pot fi din casatorie, din afara casatoriei si din adoptia cu efecte succediuni.

Mostenitorul major trebuie sa fi cunoscut omorul si sa se fi abtinut a-l denunta.

Drept Civil. Succesiuni

Solutia, asa cum am aratat este criticabila de vreme ce nedemnitatea este soccotita o sanctiune civila care ar trebui sa aibe efecte numai fata de cel nedemn si nu si fata de urmasii sai. Acest caracter al transmisiunii succesorale deriva din caracterul unitar al patrimoniului. S-a precizat insa20 ca in acest caz se impune a se cerceta daca testatorul nu a avut totusi intentia de a limita vocatia legatarului numai la cotitatea disponibila calculata in raport de situatia din ziua redactarii testamentului; – legatul prisosului sau al ramasitei dupa ce se executa celelalte legate cuprinse in testament, intrucit se considera ca daca ceilalti legatari nu pot sau nu vor sa vina la mostenire legatarul instituit prin aceasta formula, a prisosului sau a ceea ce ramine, va culege intreaga mostenire.

  KEHERWA TAAL VARIATIONS PDF

Dovada incumba acesteia potrivit art. Intentia revocatorie a testatorului se poate prezuma chiar din faptul redactarii celui de al doilea testament, desi s-ar putea intimpla ca in cazul unui testament cu un continut mai complex testatorul sa precizeze ca vointa sa este ca ambele legate succesive sa se execute concomintent. Cauza constituie motivul determinant si impulsiv al testamentului fiind diferit de la caz la caz.

Trebuie insa sa fie semnata de catre acesta. S-a precizat ca in limita sarcinilor instituite, la fel ca donatia, legatul este un act sinalagmatic sub conditie rezolutorie Subliniem de asemenea tot ca o deosebire de ordin calitativ a legatului cu titlu particular de cel universal si de cel cu titlu universal care dxn in aceea ca legatul cu titlu particular nu atrage raspunderea legatarului pentru pasivul mostenirii art.

A se vedea si M. Nu intereseaza din acest punct de vedere locul unde a decedat decujus si de asemenea nici locul resedintei sale in ipoteza ca a avut si o alta locuinta secundara ci numai locul ultimului domiciliu.

Asadar, partea care s-ar fi cuvenit legatarului care refuza sa primeasca legatul sau nul poate primi, nu se scade pentru a profita celorlalti mostenitori potrivit dispozitiilor legale. Caducitatea se deosebeste de nulitate intrucit aceasta din urma poate fi determinata da cauze anterioare sau, cel mai tirziu, concomintente cu intocmirea testamentului, or caducitatea este determinata de cauze ulterioare.

Desi legislatia noastra nu reglementeaza exheredarea ea este unanim recunoascuta caci posibilitatea testatorului de a dispune in acest sens rezulta, implicit, din alte dispozitii legale cum sunt cele privitoare la rezerva succesorala.

dan chirica succesiuni pdf to jpg

Caracterul dzn al testamentului rezida in necesitatea ca el sa exprime vointa unei singure persoane legea interzicind ca doua sau mai multe persoane sa testeze prin acelasi act succesuini c.

In clasa descendentilor se includ si copiii rezultati din adoptie. In primul rind exista reglementari speciale privitoare succesikni dispozitiile testamantare care au ca obiect sume de bani depuse la CEC sau la alte unitati bancare si apoi cu privire la testamentele cetatenilor romani aflati in strainatate. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale. In schimb daca decujus a avut doi copii din care unul nedemn si predecedat, copiii acestuia nu vor putea culege mostenirea dupa bunicul lor caci nu-l pot reprezenta, avind in vedere dispozitiile art.

  HEFT 399 DAFSTB PDF

Enumerarea facuta de art. Definitia, caracterele juridice si cuprinsul testamentului.

Legatul ramasitei de eo quod residuo sau de eo quod supererit este acea liberalitate prin care dispunatorul impune gratificatului ca la moartea sa sa transmita persoanei desemnate de catre dispunator numai ce a ramas din bunurile cu care a fost gratificat, pe care in timpul vietii sale este liber sa le instraineze cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Legatul cu titlu universal. Subiectele dreptului civil, editia a V-a revazuta si adaugita de M. Acest lucru nu este valabil insa in cazul exheredarii directe partiale cind mostenitorii legali chemati sa culeaga mostenirea in locul celor inlaturati fac acest lucru nu in calitate de legatari ci tot in calitate de mostenitori chiricca.

dan chirica succesiuni pdf to jpg – PDF Files

Ca inconveneinte se mentioneaza faptul ca testamentul autentic necesita cheltuieli si pierdere de timp prin indeplinirea formalitatilor prevazute de lege si ca nu asigura secretul in aceasi masura ca testamentul olograf. Ungur, In legatura cu dreptul de mostenire special al sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinind gospodariei casnice, I, in R. Instituirea sarcinii, la fel ca in cazul conditiei rezolutorii, nu afecteaza dobindirea dreptului asupra legatelor, care se nasc din momentul deschiderii succesiunii, la fel ca in cazul legatelor pure si simple, numai ca neexecutarea sarcinii la fel ca si nerealizarea conditiei rezolutorii va prduce efecte retroactive pina la momentul deschiderii succesiunii.

Revocarea este de doua feluri: Care sunt cazurile de ineficacitate a legatelor? In privinta faptului daca exista incompatibilitate intre primul legat prin care o persoana a fost instituita legatar cu titlu universal, iar prin al doilea legatar universal a se vedea, D.

Aceste conditii sunt urmatoarele: Capatina, Nota la incheierea nr. Astfel de pilda daca la moartea lui decujus a ramas ca mostenitor unicul sau fiu dar acesta este nedemn, copilul sau succesiunni putea culege mostenirea caci vine la ostenire in nume propriu facind parte din aceeasi clasa de mostenitori cu tatal sau si anume aceea descendentilor.