BIOGRAFIE VAN DE PROFEET MOHAMMED PDF

biografie van de Profeet Mohammed VZMH. 3 likes. Book. Ayyub of Ajjoeb (Arabisch: أيوب) is in de islam een profeet die in de Koran wordt genoemd. Ayyub komt uit het nageslacht van de boodschapper Ibrahiem. De moslimtraditie van de geschiedschrijving na de biografie van Mohammed, de profeet werd.

Author: Mejas Vulkree
Country: Mozambique
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 19 January 2004
Pages: 464
PDF File Size: 17.12 Mb
ePub File Size: 1.98 Mb
ISBN: 444-6-69578-488-7
Downloads: 22345
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zurisar

Qusayy is de voorvader van alle geslachten die onder de stam van Banu Qoeraisj vallen. Volgens een mohakmed bronnen was Khadidjah in het jaar na Christus geboren. Ze stierf elf jaar na de Hijra De migratie van de Profeet en zijn volgers van Mekka naar Medina die proffet het jaar plaats vond.

Ze stierf op de leeftijd van 58, maar volgens de beweringen van andere historici stierf ze op de leeftijd van Zoals vele van de Qoeraisj was hij een handelaar en een succesvolle zakenman. Er werd toentertijd gezegd dat Khadidjah net zoveel karavanen had als alle karavanen van alle handelaars van Qoeraisj bij elkaar.

Hoewel de maatschappij waar Khadidjah in was geboren een onderdrukkende mannencultuur was kreeg ze het toch voor elkaar om twee titels te verdienen: Ze verdiende deze titels vanwege haar smetteloze persoonlijkheid profete haar deugdzame karakter en natuurlijk niet te vergeten haar eervolle afkomst.

Khadidjah voedde en kleedde de armen, hielp df familieleden financieel en hielp haar arme familie verwanten mohmmed de kosten om te trouwen niet konden veroorloven. Ze was op het Arabisch schiereiland zeer beroemd vanwege haar werk als zakenvrouw. Een specifiek karaktereigenschap van Khadidjah is zeer interessant om prkfeet noemen.

In tegenstelling tot haar eigen volk, heeft zij nooit idolen aanbeden of vereerd. Hij was een van de weinige die zich in dit soort geschriften verdiepte in die tijd en plaats.

Hubal was in Mekka het belangrijkste idool dat werd aanbeden. Twee andere idolen die van belang waren zijn die van Lat, een grijs graniet beeld die de vrouwelijke godheid van de stam van Thaqif symboliseerde, en die van Uzza, een vrouwelijk godheid die gemaakt werd van een groot blok graniet. Deze twee godheden zouden de vrouwen zijn van Allah swt. Elke stam had zijn eigen stam idool godheid. De rijken kochten soms meerdere beelden van idolen om thuis te behouden.

Het geloof in Allah bestond ook de meeste Proffet erkende hem ook als de oppergod boven alle kleine goden. De joden migreerden van Palestina naar Medina in de hoop de komst mohanmed een nieuwe profeet die afstamt van de profeet Abraham. Ze hadden de intentie om in deze nieuwe profeet te honoreren. Dit is echter nooit gebeurt in tegenstelling ze gingen juist mohammwd polytheisten helpen in hun strijd tegen de Profeet Mohammed vzmh. Alleen een handvol van joden accepteerden de Islam inclusief een buurman van de profeet Mohammed vzmh.

Hij woonde in het zelfde steegje waar Khadidjah haar huis stond. Omdat Khadidjah niet samen reisde met haar handels karavanen was ze afhankelijk van iemand die haar kon vertegenwoordigen tijdens handel transacties. Abu-Talib, de oom van de profeet, adviseerde haar zijn neef Mohammed ibn Abdullah vzmh voor de taak aan te wijzen. Mohammed vzmh had geen enkele praktische handelservaring toen der tijd. Hij had wel meerdere malen zijn oom Abu Talib vergezeld bij zijn handels reizen.

Hij observeerde intensief hoe hij precies handel dreef. Het was echter niet vreemd om biogtafie als handelsvertegenwoordiger te kiezen die geen handels ervaring had. Khadidjah besloot dus om de 25 jarige Mohammed vzmh een kans te geven.

Khadija stuurde een bericht via haar familielid Khazimah ibn Hakim om hem dubbel uit te betalen zodat hij haar vertegenwoordiger kon worden in verre gebieden.

Ze bood de profeet ook een jonge en talentvolle fan aan genaamd Maysarah om hem te helpen bij het boekhouden. Ze vertrouwde ook op Maysarah om een rapport op te stellen over het gedrag van haar nieuwe werknemer. Het biografid zorgde ervoor dat Khadidjah haar belofte om nooit meer te trouwen herzag. Voordat de profeet zijn eerste reis begon namens Khadidjah sprak hij nog met zijn ooms voor uitleg en instructies.

  DHS 26M PDF

Dit zijn locaties waar de profeet eerder was geweest op zijn twaalfde met zijn oom Abu-Talib. Uiteindelijk kwam hij na een maand aan in Busra bij de druk begaande snelweg richting Damascus. Busra was ;rofeet de hoofdstad van Hawran, een provincie ten zuiden van Damascus. Volgens historici van de klassieken stond Hawran in die tijd bekend bij haar Griekse naam Auranitis en is uitgebreid beschreven door Yaqut al —Hamawi, Abul-Faraj al Isgahani en biografi.

Arabische handels karavanen bezochten Hawran regelmatig mohhammed vandaar richting verre oorden zoals China en de mediterrane kusten te bezoeken. Een interessante vraag om te stellen is wat voor goederen Mohammed vzmh met zich meenam richting Busra en wat voor goederen hij daar kocht. Het is interessant omdat de Mekkanen niet bekend stonden in het produceren van lucratieve producten.

Mohammed vzmh nam hoogstwaarschijnlijk dierenvacht, rozijnen, parfums, dadels, gebreide voorwerpen en zilver en specerijen mee richting Busra. De Arabieren zelf hadden echter geen eigen munteenheid toen der tijd. Daarom waren ruilmiddelen over het algemeen gangbaarder dan geldmunten.

De profeet Mohammed vzmh verbleef in Busra voor enkele maanden. Hij ontmoette vele Joden prlfeet Christenen en merkte de vele theologische verschillen bij Christenen onderling.

Deze verschillen leidde tot verdeeldheid bij de Christenen. Deze onderlinge theologische geschillen waren voor Mohammed vzmh interessante stof om over na te denken. De Monnik concludeerde dat vanwege de twee engelen of volgens sommige rapportages twee kleine wolken die Mohammed vzmh schaduw gaven van de tirannieke hitte van de zon.

Beiden hadden de hegemonie op de vruchtbare gronden van de Levant op het profeet. Dit inzicht was meer dan correct want enkele jaren later brak er een biogeafie uit tussen deze twee imperiums waar de Romeinen verloren. De Koran voorspelde in zijn hoofdstuk de Romeinen die in het jaar zou worden geopenbaard, dat de Romeinen het volgende conflict zouden winnen van de Perzen. De Perzen hadden toen Jeruzalem in handen.

Maysarah was diep gefascineerd door Mohammed vzmh tijdens de handelsreis. Mohammed aan de andere kant registreerde bij zichzelf verschillende indrukken die hij had meegekregen tijdens zijn handelsreis ban deelde deze indrukken met Khadidjah.

Vanwege de successen die Mohammed vzmh behaalde was Khadidjah enthousiast om Mohammed vzmh wederom in te huren. Deze keer ging de handelsreis richting Yemen. Yemen werd in die tijd geregeerd door een Ethiopisch regent.

Jammer genoeg weten historici niet veel over deze reis van de profeet richting Profest behalve dat het commercieel gezien een succes was. Ondertussen was Khadidjah overtuigd dat ze eindelijk de echtgenoot had gevonden die haar waard was, ze was er zo van overtuigd dat zij degene was die het huwelijksaanzoek deed. Khadidjah zocht advies bij een vriendin genaamd Nufaysa, dochter van Umayyah. Nufaysa bood aan om Mohammed namens haar te benaderen voor het huwelijk.

Ik hou van jou vanwege mijn verwantschap met jou en omdat jij altijd onpartijdig bent onder de mensen voor het een of het ander. Kort erna bood ze zichzelf aan voor het huwelijk.

Ayyub (profeet)

Ze waren het gelijk eens dat ze wel eerst met hun eigen ooms erover moesten spreken aangezien ze beiden hun ouders niet meer hadden. Abu-Talib, de oom van de profeet, leidde uiteindelijk de huwelijksceremonie.

Hij gaf ons ook de autoriteit op de mensen. Deze neef van mij, Mohammed vzmhkan niet vergeleken worden met elke andere man, als je zijn rijkdom vergelijkt met die van de ander zal je zien dat hij rijk is, want rijkdom is maar verdwijnende schaduw en een wispelturig ding. Mohammed vzmh wiens bloedlijn jullie allen kennen, verzocht Khadidjah dochter van Khuwaylid voor het huwelijk, en bood haar het een en het ander voor de bruidsschat vanuit mijn eigen rijkdom.

  DESENMASCARANDO A JEZABEL PDF

Nawfal stond toen op en zei: Ik heb Khadidjah, dochter van Kuwaylid, in huwelijk gegeven aan Muhammed ibn Abdullah voor de bruidsschat van vierhonderd dinar. Abu-Talib gaf als reactie: Dit is het zelfde huis waar Fatima vzmh geboren werd en vele openbaring tot stand kwamen. Het huwelijk was een gelukkig huwelijk en tijdens het huwelijk werd een dame geboren die zou behoren tot bografie vier perfecte vrouwen van de menselijke geschiedenis: Fatima, dochter van Mohammed vzmh.

Toen Khadidjah eenmaal trouwde was ze al zeer rijk. Ze ging met pensioen om een comfortabel leven te leiden met haar echtgenoot, die zelf bij liever een ascetisch leven wilde leidden dan een leven dat gericht was op het generen van geld. De boodschapper van God had geen behoefte om rijkdom te accumuleren, dat was niet het doel dat de schepper voor ogen had voor hem.

Biografie van profeet Ibrahim / Abraham (v.z.m.h) | Ahlalbayt4Iedereen

De profeet hield ervan om te mediteren, via zijn meditatie groeide zijn bedroefdheid over de staat waarin zijn maatschappij verkeerde. Khadidjah haar periode van geluk duurde niet prifeet dan vijftien jaar waarna haar echtgenoot begon met zijn missie om mensen uit te nodigen tot ibografie eenheid van God, gelijkheid tussen man en vrouw en einde aan het kwaad van de dag. Mohammed was veertig jaar oud toen de eerste verzen aan hem werden geopenbaard.

Het waren de verzen van Surat al-Alaq 96ze waren geopenbaard tijdens de maand ramadan 13 jaar voor de Hijra, in de grot Hira in Jabal al-noor berg van licht. Na de eerste openbaring in de grot ging de profeet terug naar huis hij was diep onder de indruk door het zien van de mohhammed Gabriel en de diepe profert in de prachtige woorden:.

Je bent ijverig, en je streeft naar wat anderen beschouwen als onbereikbaar. Je koelt de ogen van je gasten en verleend je steun aan degene die naar gerechtigheid en compensatie streven. Het was logisch dat Khadija ook lastig gevallen zou worden vanwege haar huwelijk met de profeet, door mensen die hem nog niet zo lang geleden prezen voor zijn goede karakter.

Khadidjah twijfelde toch geen seconde en accepteerde de Islam want ze wist dat haar echtgenoot nooit leugens zou verspreiden. Na de dood van Khadidjah bleef de profeet regelmatig over de verdiensten van Khadidjah spreken. Hij deed dit zo vaak dat Aisha de jongste echtgenoot van de profeet en de dochter van Abu Bakr extreem jaloers was en ze zei tegen hem.

Het was toen dat het gezicht van de profeet van kleur veranderdeik heb zijn gezicht alleen zo gezien van als hij een openbaring kreeg, ik begreep toen wat ik verkeerd heb gedaan en ik voelde me overweldigd van spijt tot het punt dat ik niks anders kon zeggen behalve: Khadidjah gaat jou een kom met voedsel brengen ; wanneer ze naar jou komt zeg tegen haar dat de Heer haar groet en stuur mijn groet ook naar haar. Khadidjah stierf door een koortsaanval in de tiende of elfde dag van Ramadan, tien jaar na het begin van de profetische missie en 24 jaar na haar huwelijk met Mohammed vzmhze was begraven in Hajun in de periferie van Mekka.

De boodschapper begroef haar zelf en deed ook de begrafenis gebeden. Maar gij, o ziel in vrede! Ga daarom in onder Mijn dienaren ,en ga Mijn paradijs binnen. Say NO to Terrorism! Wat moet ik doen?